home zwangerschap babymassage massage voetreflex fysiotherapie zwangerschapsreflexologie

Babymassage

In deze cursus leer je in stappen je eigen baby masseren volgens de eeuwenoude
methode: Shantala Babymassage.
Het is een harmonieuze manier van aanraken waarbij je je baby in een veilige sfeer met zachtheid, rust en respect benadert.

Het is een ideale manier om de band met je baby optimaal te beleven.


‘Lichamelijk contact en liefdevolle aanraking zijn voor een pasgeborene even belangrijk als de voeding’

Via lichamelijke communicatie leer je de non-verbale signalen die elke baby uitzendt beter begrijpen. Hierdoor zal je beter op de behoeften van de baby in kunnen spelen. Het is belangrijk dat een baby zich leert hechten. Door babymassage bevorder je het hechtingsproces. Deze basis is belangrijk voor het verder ontwikkelen van de baby.


Na de massage kunnen de baby’s als afsluiting in de tummy tub !

Vrijwel iedere vier a vijf weken start ik met een nieuwe cursus. Naast het masseren komen er ook onderwerpen aan de orde zoals krampjes, de ontwikkeling van je baby, dragen en tillen, huilen etc.

Lid van VSD, vakgroep shantalamassage docenten. Klik hier voor de website.

Bel voor meer informatie of een folder over babymassage
met Irma Kuiper: 072-5742467